12 October 2011

ఎటువంటి మోహమో, ఎట్టి తమకమో గాని...


స్వామి వియోగంలో వున్న అమ్మావారి స్థితిని ఈ కీర్తనద్వారా  చెలికత్తె మాటల్లో తెలియజేస్తున్నాడు అన్నమయ్య.


===============================================
రాగం : సామంతం
గరిమెళ్ళ బాలకృష్ణప్రసాద్ (GBK) గారి గళంలో
ఇక్కడ వినండి (right click and open in a new window/tab)
===============================================

పల్లవి
ఎటువంటి మోహమో యెట్టి తమకమో కాని
తటుకునను దేహ మంతయు మఱచె చెలియ

చరణం 1
పలుకుదేనెల కొసరి పసిడికిన్నెర మీటి
పలుచనెలుగున నిన్ను బాడి పాడి
కలికి కన్నీరు బంగారుపయ్యెద నొలుక
తలయూచి తనలోనె తలవంచు చెలియ

చరణం 2
పడతి నీవును దాను పవళించుపరపుపై
పొడము పరితాపమున బొరలి పొరలి
జడిగొన్న జవ్వాది జారుచెమటల దోగి
యుడుకు నూరుపుల నుసురుసురాయె చెలియ

చరణం 3
తావిచల్లేడి మోముదమ్మి గడు వికసించె
లోవెలితి నవ్వులను లోగి లోగి
శ్రీవేంకటేశ లక్ష్మీకాంత నిను గలసి
ఈ వైభవము లందె నిదివో చెలియ

ప్రతిపదార్థం /  Meaning :
తటుకున = తటుక్కున

పలుకుదేనెల = తేనెలవంటి మాటలు
కొసరి = అర్ధించి
పసిడికిన్నెర = బంగారువీణ
పలుచనెలుగున = పలుచని+ఎలుగున = సన్నటి గొంతుతో, గళముతో
బాడిపాడి = పాడిపాడి = పలుమార్లు ఆలపించి

పొదము = కలిగే
బొరలి పొరలి = పొరలిపొరలి
జడిగొన్న = వ్యాపించియున్న
దోగి = తడిసి / కరిగి
నుసురుసురాయె = అల్లాడిపోవు / తపించు

తావిచల్లేడి = సువాసనలు వెదజల్లే
మోముదమ్మి = తామెరవంటి ముఖము
గడు వికసించె = అద్భుతముగ వికసించెను
లోవెలితి = లోపల వెలితిగాయున్న


==========================================
rAgaM : sAmanthaM

pallavi
eTuvaMTi mOhamO yeTTi tamakamO kAni
taTukunanu dEha maMtayu ma~rache cheliya

charaNaM 1
palukudEnela kosari pasiDikinnera meeTi
paluchaneluguna ninnu bADi pADi
kaliki kanneeru baMgArupayyeda noluka
talayUchi tanalOne talavaMchu cheliya

charaNaM 2
paDati neevunu dAnu pavaLiMchuparapupai
poDamu paritApamuna borali porali
jaDigonna javvAdi jAruchemaTala dOgi
yuDuku nUrupula nusurusurAye cheliya

charaNaM 3
tAvichallEDimOmu dammi gaDu vikasiMche
lOveliti navvulanu lOgi lOgi
SreevEMkaTESa lakshmee kAMta ninu galasi
ee vaibhavamu laMde nidivO cheliya
==========================================

2 comments:

 1. బాగుంది.
  ఇక్కడ పరితపిస్తున్నది అమ్మవారు, అయ్యవారు కాదు :)
  ఉసురుసురాయె అంటే, అల్లాడి పోయింది, అనే భావం తోస్తున్నది నాకు - ఎంతైనా తలిరుబోడి కదా!

  ReplyDelete
 2. పొరపాటుగా ఈ కీర్తనకి సంబంధంలేని ఒక ముందుమాట రాసేశాను(వేరే యొక్క కీర్తనకోసం రాస్తున్న ముందుమాట). ఆ ముందుమాటను తీసేసి ఇవాళొక ముందుమాట రాస్తున్నాను. రికార్డ్ కోసమని ముందుగా రాసిన ముందుమాట...
  ==================
  స్వామిని మనం ఎన్నెన్నో పేర్లతో కీర్తిస్తాం. పార్థసారథి, గోవిందుడు, కృష్ణుడు, గోపాలుడు, నరసిహ్ముడు, ఏడుకొండలవాడు, శ్రీనివాసుడు ఇలా వేయి నామాలతో కొలుస్తాము. ఒక్కోపేరుకు ఒక్కో అర్థం ఉంది. అయితే ఒకేయొక్క పేరులో అన్ని అర్థాలూ నిక్షేపమైయున్నాయి. ఆ పేరే "పురుషోత్తముడు". పురుషుల్లో ఇంతకన్నా ఉత్తముడు మరొక్కడులేడు. ప్రతి విషయంలోనూ బెస్ట్. ఆ పేరుకు నిర్వచనం ఆయన ఒక్కడే.
  పురుష జాతికి icon విష్ణువైతే, స్త్రీ జాతికి icon శ్రీదేవే! వీరే మానవాళికి మార్గదర్శకులు. వాళ్ళను కొలవడమేకాదు, వాళ్ళు చెప్పిన నియమాల్నీ, హితవుల్నీ విని నడుచుకుంటే జీవితం ఆనందదాయకమవుతుంది.


  బోధించడంకన్నా జీవించి చూపించడం మేలన్నట్టు. భార్యను ప్రేమించే విషయంలో స్వామి తనే Example లా నిలిచాడు. లేకుంటే అమ్మవారిని ఉరముమీద నిలుపుకుంటాడా? భార్యంటే స్వామికి ఎంత ప్రేమో, ఆమె వియోగంలో ఎలా పరితపిస్తున్నాడో, ఆయన ప్రేమ ఎటువంటిదో మనకు ఈ కీర్తనద్వారా తెలియజేస్తున్నాడు అన్నమయ్య.

  ====================

  ReplyDelete